Tác giả Học Phi (ở giữa) cùng với giám đốc Nhà hát chèo VN Hà Quốc Minh (trái), đạo diễn Ngọc Minh (phải) đang thống nhất về cách dàn dựng vở.