(PLO) - Dàn nhạc giao hưởng North Czech Teplice vơí chương trình tập hợp những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Đông Âu sẽ biêủ diễn tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Toyota Classics 2013.