Ngày 31/8 tới, sau khi được Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cải tạo nâng cấp giai đoạn I, chợ đầu mối phía Nam sẽ chính thức được khai trương hoạt động trở lại. Việc chợ được nâng cấp cải tạo góp phần giải quyết việc thiếu địa điểm trung chuyển hàng nông sản cho Hà Nội.