Phương pháp ăn dặm kiểu Nhật đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi, nhiều người đã thành công nhưng cũng không ít người thất bại hoặc đành biến hóa thành “nửa kiểu Nhật, nửa kiểu Việt Nam”.