Con em đã được 6 tháng 17 ngày. Nếu một ngày ăn 1 hộp váng sữa thì có gọi là nhiều quá không?