(GD&TĐ) - “Bước sang mồng Tám đi chơi chợ Viềng”, cứ đến hẹn lại lên từ chiều tối qua, ngày mùng 7 Tết, người dân các nơi từ Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ... rủ nhau đi chợ Viềng (Nam Định).