(LĐO) - Chợ Hàng Da đã đi vào hoạt động được hơn 1 tháng nhưng vẫn khá vắng vẻ. Đại diện Ban quản lý chợ cho biết, nguyên nhân là do mới hoạt động, tâm lý khách hàng vẫn thích mua hàng ở chợ cóc, cửa hàng trên phố cho tiện.