Chiều 29/7, Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội đã công bố công khai Quy hoạch chung Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn đến 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt vào ngày 26/7.