Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật, có một vị trí khá quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, không chỉ đóng góp vào thu nhập của nền kinh tế mà còn góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Thế nhưng hiện nay phần lớn số doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp rất nhiều khó khăn về vốn, nguy cơ đình đốn sản xuất kinh doanh đang hiển hiện...