(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Tuyết Nhung, công tác tại UBND xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (email: nhungthinh1979@...) muốn được biết bà có được hưởng chế độ ưu đãi theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP khi xã Bản Cầm đã ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II không?