VIT - Paul Krugman – người từng đoạt giải Nobel kinh tế đã chỉ ra rằng nguyên nhân dẫn đến cuộc suy thoái kinh tế lần thứ 3 chính là do chính phủ các nước trên thế giới đã sai lầm trong các chính sách nhằm khôi phục và kích thích nền kinh tế của mình.