Kỷ niệm 140 năm ngày sinh Vladimir Ilyich Lenin (22/4/1870-22/4/2010), trong những di sản của ông để lại, chính sách kinh tế mới NEP ngày càng được nhắc tới nhiều hơn với những giá trị mang tính thời đại sâu sắc.