(VOV) - “Can dự, kiềm chế và ngăn chặn” Iran đã được Mỹ thực hiện trong nhiều thập kỷ qua và ít nhiều có tác động đến chính sách của nhiều quốc gia khác.