(Chinhphu.vn) - Liên quan đến chế độ chính sách với giáo viên công tác tại vùng bãi ngang ven biển, ông Hà Đình Trọng (trongc2thitran@gmail.com) hỏi: Những người làm việc theo chế độ hợp đồng ngắn hạn (2 năm) do UBND huyện ký có được hưởng chế độ theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP không? Trong thời gian nghỉ thai sản có được hưởng chế độ này không?