LTS: Theo dõi loạt bài “Dân mong gì ở cán bộ”, TS Diệp Văn Sơn - người có nhiều năm theo dõi hoạt động của chính quyền nói chung và chính quyền cơ sở nói riêng đã đóng góp một số ý kiến để làm rõ thêm thực trạng của bức tranh về chính quyền cơ sở, mà không ai khác người vẽ ra bức tranh ấy là cán bộ của chính quyền cơ sở. Chúng tôi cũng xin kết thúc loạt bài nêu trên ở đây để thực hiện chuyên đề khác.