Ở An Giang, Ban Thanh tra nhân dân (TTND) các xã, phường, thị trấn từng lúc, từng nơi đã thể hiện tốt vai trò giám sát, vận động đông đảo người dân tham gia, qua đó phát hiện nhiều sai phạm, đồng thời kiến nghị làm rõ những tiêu cực, tạo được lòng tin trong nhân dân. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn đang gặp nhiều trở ngại, khiến hiệu quả đạt được chưa cao. Bà Nguyễn Thị Kim Cương, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh An Giang đã có cuộc trao đổi với Đại Đoàn Kết về vấn đề này: