Hôm qua (28/5), trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam”, phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo về nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 tại Quảng Ninh.