Tại phiên họp Quốc hội sáng nay (31/10), Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ phát biểu: Sau khi tính toán lại cân đối ngân sách, chủ động cắt giảm các khoản chi, trong đó có chi đầu tư, Chính phủ quyết định vẫn giữ lộ trình tăng lương trong năm 2013. Tuy nhiên, mức tăng sẽ thấp hơn so với dự kiến trước đó.