(TT&VH Cuối tuần) - Chọn đúng thời điểm Yahoo! 360 tuyên bố ngừng hoạt động để làm lễ ra mắt; chọn đúng lĩnh vực cực thời thượng là “văn học mạng” làm mục tiêu hướng đến; trang web vanhocmang.net của nhà văn Trang Hạ vừa ra đời đã được giới thiệu trên hàng loạt báo. Thực chất đây là một trang web cá nhân, hoặc như những người sáng lập nó tự nhận là một “blog chung” cho văn chương mạng. Sự ra đời của vanhocmang.net có thể là mốc đánh dấu một bước phát triển mới của văn học mạng Việt Nam, và cũng như các blog hay web cá nhân khác, sự tồn tại và hoạt động của nó đặt ra rất nhiều vấn đề “nhạy cảm” liên quan đến việc “xuất bản tác phẩm” trên internet. TT&VH Cuối tuần đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với nhà văn Trang Hạ, người sở hữu ý tưởng thành lập trang web này.