Sau khi du thuyền Dìn Ký bị chìm ở giữa sông Sài Gòn, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã huy động toàn bộ nhân lực, vật lực để khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn.