GiadinhNet - Chim mồi hạ thấp người, xòe cánh, “quách chào quyu” liên tục. Chào mào tơ sà đến. Sập bẫy! Kêu thảm thiết!