Chiếu nghỉ thường nằm ở vị trí khoảng giữa của cầu thang, tức là khoảng bậc thứ 13 đến 15, là nơi ngắt quãng của hai nhịp thang. Nếu biết cách trang trí, sắp đặt, chiếu nghỉ có thể tạo thành một góc đẹp trong nhà, tăng giá trị thẩm mỹ cho cầu thang.