Có thể xác định được điểm G của nàng bằng cách đưa ngón tay vào bên trong âm đạo khoảng hơn hai đốt tay và...