TPO - Với lối đánh sở trường của Việt Nam thì những gì công nghệ không làm được, thì chiến thuật làm được, những gì mà công nghệ làm được, thì chiến thuật không cần...