Chiến dịch Điện Biên Phủ là đòn đánh táo bạo của quân và dân ta, chọc vào đúng nơi mạnh nhất của địch và đã giành thắng lợi trọn vẹn; buộc thực dân Pháp phải công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.