Theo Roi-tơ, ngày 1-3, quân đội chính phủ Xy-ri đã mở một chiến dịch tiến công lớn nhằm vào thành trì của phe đối lập ở quận Ba-ba Am-rô thuộc Hôm-xơ. Lực lượng nổi dậy cho biết đã đẩy lùi được 7.000 binh sĩ Chính phủ tại đây và đe dọa mở rộng tiến công trên cả nước.