(baodautu.vn) Khoanh vùng du lịch để bảo tồn, đồng thời chọn vùng đất núi để mở rộng khu công nghiệp là thông điệp về chiến lược thu hút đầu tư giai đoạn tới của tỉnh Ninh Bình.