(CAO) Ngày 25 - 9, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo các Bộ, ngành đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho Đề cương Chiến lược phát triển dạy nghề đến năm 2020 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBVXH) tổ chức.