ANTĐ - Đã gần 100 năm kể từ ngày con tàu huyền thoại Titanic chìm dưới đáy Đại Tây Dương. Và cũng nhân dịp kỉ niệm 100 năm này người ta quyết định đem bán đấu giá các cổ vật ở trên tàu.