Hình tượng chiếc rìu gửi gắm một thông điệp sâu xa hơn của tác giả khi xét trên khía cạnh tinh thần. Chiếc rìu tượng trưng cho sự khai phá. Ở đây chính là cuộc chinh phục thế giới tự nhiên của con người. Trong cuộc đấu tranh sinh tồn ấy, con người đã chiến thắng.