Tháng 9-1977, sinh viên lớp sử 2 - Trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Mê Thuột chúng tôi được đón tiếp một thầy giáo dạy môn Triết. Lần đầu tiên lên lớp thầy giới thiệu: “Tôi tên là Đặng Văn Phương, 61 tuổi, nguyên giáo viên Trường Đại học Sư phạm I - Hà Nội đã nghỉ hưu. Bộ Giáo dục - Đào tạo hợp đồng với tôi dạy tăng cường cho Trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Mê Thuột môn Triết trong hai năm. Mặc dù các con tôi đã trưởng thành, chúng khuyên bố nên nghỉ ngơi, song tôi nghĩ đến các bạn, nghĩ đến sự nghiệp giáo dục của Tây Nguyên, nên còn phục vụ được ngày nào tôi sẽ cố gắng ngày đó. Mong các bạn sinh viên nỗ lực, cố gắng trong học tập và hợp tác để chúng ta cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.