QĐND - Những ai quan tâm đến Chiến dịch 81 ngày đêm chốt giữ Thành cổ Quảng Trị của quân và dân ta năm 1972 hẳn đều biết đến địa danh Ngã ba Long Hưng – một trận địa chốt kiên cường của bộ đội ta trước sự tấn công như vũ bão, hết đợt này đến đợt khác của Mỹ-ngụy. Và khi nhắc đến Long Hưng là nhắc đến gương chiến đấu dũng cảm của Chính trị viên Vũ Trung Thướng.