TT - Không có học sinh cá biệt, chỉ có giáo viên chủ nhiệm không đủ kiên nhẫn cảm hóa học sinh. Nhận xét đánh giá học sinh không được chủ quan vì sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời của các em. Mỗi giáo viên chủ nhiệm là một bác sĩ tâm lý, cần hòa vào thế giới của học sinh để tìm hiểu tâm tư, tình cảm, sẻ chia với hoàn cảnh từng học trò.