Làm MC để được học hỏi nhiều hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn, rèn luyện kỹ năng nói và đứng trước đám đông... và còn hơn thế nữa, đó chính là sự "hữu ý" của Ngọc Bích khi chọn cho mình công việc MC của Bản tin Thời tiết nông vụ - Ban Thời sự.