(ĐTCK-online) Cổ tức là câu chuyện khá "nóng" được nhiều cổ đông quan tâm trong mùa ĐHCĐ hàng năm. Đây cũng là thời điểm nhiều công ty công bố ngày chốt quyền trả cổ tức năm 2010. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, nhiều DN vẫn băn khoăn trong kế hoạch, chia cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu, chia hết cho cổ đông hay giữ lại một phần để tái đầu tư.