(Chinhphu.vn) – Sau 2 năm thí điểm, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã khuyến khích người dân chuyên tâm trồng rừng và bảo vệ rừng, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ các doanh nghiệp.