Việt Nam đang đứng trước khả năng phải chấp nhận hạ chỉ tiêu bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong khi việc xử lý các doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bảo vệ môi chưa được xử lý triệt để thì việc dự kiến hạ thấp chỉ tiêu bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất có thể gây ra những hiệu ứng không tốt. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với DĐDN, ông Nguyễn Đăng Vang - Phó Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội xung quanh vấn đề này.