Trường Hải có doanh số lớn nhất với 1.872 chiếc được bán ra trong tháng 2, tiếp đến là Toyota với 1.846 chiếc, Vinaxuki 592 chiếc, GM Vietnam với 534 chiếc, Ford 216 chiếc...