(AloBacsi) - Giấy khám đợt 1 có ghi chỉ số Toxocaracanis 1/1600, còn chỉ số đợt 2 có ghi Toxocaracanis 1.62, vậy là bệnh của em tăng hay giảm?