(NDHMoney) Đã bao giờ gia đình bạn cùng ngồi lại và xem xét khi nào là thời điểm thích hợp để mua một chiếc xe mới mà không tạo ra lỗ hổng ngân sách hay chưa? Nếu gia đình bạn có mức thu nhập khá thì việc dự toán cho chiếc xe mới trong tương lai là hoàn toàn hợp lý.