Cậu tỏ tình. Thay vì mừng vui như trong tưởng tượng thì tớ lại ngỡ như rằng đã đánh mất cậu ở đâu đó...