QĐND - Trước những thông tin loại cải thảo của Trung Quốc có chứa hàm lượng chất formaldehyde, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàm lượng formaldehyde trên rau quả, công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Bộ trưởng trước ngày 20-5-2012.