Kể từ ngày 25/12/2009, FPT Mobile không còn là nhà phân phối điện thoại di động Samsung. Như vậy, trên thị trường chỉ còn hai nhà phân phối chính thức là công ty Phú Thái và công ty xuất nhập khẩu Viettel.