TP - Sau loạt bài “Hạt toàn phần, khắc tinh bệnh nan y” và “Gạo lứt- Loại hạt toàn phần tốt nhất”, bạn đọc khắp nơi gửi thư đề nghị nói rõ hơn tác dụng của gạo lứt. Để đảm bảo thông tin hai chiều, chúng tôi xin đăng một bài cảnh báo việc lạm dụng gạo lứt.