Clip nhảy Gangnam Style được nhóm St.319 cover khá ấn tượng cùng với sự tham gia của hot girl Chi Pu.