Bộ Y tế cho phép sử dụng thoải mái tân dược Tataprovon nhưng bốn thanh niên ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã chết vì lạm dụng thuốc.