Bị gã thợ mộc bên cạnh nhà "cắm sừng", Quyền nhẫn nhục bỏ qua để giữ hạnh phúc gia đình.