TPO - Xuất phát từ những mâu thuẫn trong đám cưới, hàng chục thanh niên mang theo dao lao vào nhau đâm chém làm ba người bị thương nặng.