Hỏi: Tôi là vợ liệt sĩ, hiện nay tôi đang sống với mẹ già và hai con của liệt sĩ. Xin báo cho biết chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với thân nhân liệt sĩ như thế nào?