QĐND-Thiếu tá Trần Thị Nữ, Xưởng X265, Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật) hỏi: Bố, mẹ chồng tôi năm nay đã hơn 85 tuổi, bị đau ốm, điều trị tại nhà đã hơn một tháng (có xác nhận của địa phương) và chưa được hưởng trợ cấp lần nào. Vậy gia đình tôi có được hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất không?